بایگانی برچسب: تشریح طرح گنجینه سپهر

گنجینه سپهر بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران در راستای ارائه خدمات نوین بانکی به اقشار مختلف مردم و جلب رضایتمندی مشتریان و تأمین مالی بخش اعظمی از افراد جامعه ، اقدام به معرفی طرحهای متنوع سرمایه گذاری بلند مدت اقساطی نموده تا سپرده گذاران قادر باشند از طریق اندوخته و پس انداز تدریجی ، از سود سپرده های بلند مدت بهره‌مند شده و پس از طی یک دوره زمانی مالک  سرمایه قابل توجهی گردند .این طرح در راستای تامین سرمایه ای قابل توجه از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور تامین آینده ای روشن برای هموطنان عزیز افتتاح می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی انواع سپرده‌گذاری‌های گنجینه‌ی سپهر

پیشنهاد می‌کنم به سایت بانک صادرات ایران مراجعه نمائید.

نمونه هایی از محاسبه پرداخت اقساط و سرمایه پایان دوره

مبلغ افتتاح مبلغ اقساط طول دوره کل مبلغ اقساط سرمایه تقریبی پایان دوره
۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال هر ماه۰۰۰ ۲۰۰ ریال ۵ سال ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۲ ریال ۷۱۱ ۷۰۷ ۱۹ ریال
۱۰ سال ۰۰۰ ۶۰۰ ۲۴ ریال ۶۵۵ ۷۹۱ ۶۱ ریال
۱۵ سال ۰۰۰ ۴۰۰ ۳۶ ریال ۹۵۰ ۵۸۴ ۱۵۶ ریال
۲۰ سال ۰۰۰ ۲۰۰ ۴۸ ریال ۳۹۶ ۸۸۰ ۳۶۹ ریال
۲۵ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰ ریال ۱۳۱ ۹۴۷ ۸۴۹ ریال
۳۰ سال ۰۰۰ ۸۰۰ ۷۱ ریال ۵۷۴ ۴۳۱ ۹۳۰ ۱ ریال
۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال هر ۳ ماه۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال ۵ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰ ریال ۰۰۷ ۲۹۴ ۳۰ ریال
۱۰ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۹ ریال ۶۶۸ ۲۲۹ ۹۶ ریال
۱۵ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۸ ریال ۵۸۵ ۷۴۷ ۲۴۴ ریال
۲۰ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۷ ریال ۱۶۲ ۹۳۰ ۵۷۸ ریال
۲۵ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۶ ریال ۱۰۶ ۰۷۹ ۳۳۱ ۱ ریال
۳۰ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۵ ریال ۹۶۹ ۹۳۷ ۰۲۳ ۳ ریال
۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ ریال هر سال۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ ریال ۵ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ریال ۳۰۵ ۳۵۸ ۸۱ ریال
۱۰ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰ ریال ۷۵۹ ۹۰۲ ۲۴۱ ریال
۱۵ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳۰ ریال ۷۷۳ ۵۳۳ ۶۰۳ ریال
۲۰ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۰ ریال ۸۶۴ ۲۳۸ ۴۱۷ ۱ ریال
۲۵ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱۰ ریال ۵۹۵ ۶۵۵ ۲۴۸ ۳ ریال
۳۰ سال ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰ ریال ۹۲۳ ۶۱۸ ۳۷۰ ۷ ریال

 

شما همچنین می‌توانید سود سپرده‌های موردنظرتان را با اقساط دلخواه از طریق این صفحه محاسبه نمائید.

انواع حساب‌های گنجینه سپهر بانک صادرات ایران:

 • تامین آتیه کودک و نوجوان  (حداکثر طول دوره ۳۰ سال)
 • تامین مهریه  (حداکثر طول دوره ۲۰ سال)
 • تامین آتیه کارگران و کشاورزان  (حداکثر طول دوره ۳۰ سال)
 • سپرده اقساطی یارانه (حامی)  (حداکثر طول دوره ۱۵ سال)
 • تامین آتیه عام  (حداکثر طول دوره ۳۰ سال)

نکات مهم در رابطه با گنجینه‌‌ی سپهر بانک صادرات ایران:

 1. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب سپرده های مزبور ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال می باشد.
 2. مبلغ هر قسط در تمامی حسابها ضریبی از ۰۰۰ ۱۰۰ریال می باشد، که تعیین میزان و تعداد آن به دلخواه مشتری است.
 3. در صورتی که سپرده گذار قصد بستن حساب قبل از سررسید را داشته باشد، مبنای محاسبه سود، مطابق شرایط سپرده های بلند مدت خواهد بود.
 4. تاخیر در پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه ای نخواهد بود.
 5. در صورتی که مشتری اقدام به پرداخت اقساط بیش از مبلغ مندرج در شرایط افتتاح حساب نماید، سود حاصل از سرمایه گذاری به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
 6. دارندگان این سپرده ها ضمن برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات بانکی در چارچوب سیاستهای اعتباری زمان استفاده از تسهیلات می توانند از سپرده های خود به عنوان پشتوانه تسهیلات استفاده نمایند.
 7. صاحب سپرده‌ی سرمایه‌گذاری گنجینه‌ی سپهر تحت پوشش بیمه‌ی حوادث قرار می‌گیرد.